Історія училища

«Історія і сучасність»

Розповідь про навчальний заклад

Ми всі бажаємо якості ─ в житті, товарах, послугах…., а чи можливо отримати якість життя без фахівців, майстрів своєї справи:  дизайнерів, оформлювачів вітрин, приміщень та будівель, вишивальників, кравців, закрійників? Без професіоналів на кожному рівні досягнути це неможливо.

Вище художнє професійне училище № 19 смт. Гриців – один з небагатьох закладів професійної (професійно-технічної) освіти, унікальністю якого є збереження народних промислів та ремесел, відтворення минулого, примноження та удосконалення сучасного у народних промислах України.

Навчальний заклад заснований 25 серпня 1976 р., з метою забезпечення підготовки кваліфікованих робітників для легкої промисловості, На той час тут навчалось 136 здобувачів освіти з таких професій: швачка-мотористка, вишивальниця ручної вишивки, слюсар-ремонтник швейного обладнання. Очолював колектив Жвалюк Михайло Павлович.  Вдалося з нуля створити добру матеріальну базу. Введення в дію навчального корпусу № 2, навчальних майстерень та тісна співпраця з базовим підприємством «Вінничанка» дало змогу училищу проводити підготовку кваліфікованих робітників з професій: вишивальниця машинної вишивки, кравець, килимар, художник-оформлювач. Серед викладачів та майстрів виробничого навчання – знані фахівці своєї справи, наші ветерани: Кошетар Л.Р., Стецюк Г.А., Хімінчук С.З, Жвалюк Н.І., Слісарчук Г.І. В цей час розпочинають свою трудову біографію і
назавжди пов’язують її з училищем Демчук Н.В., Харусь Т.І., Пащенко Г.М.,  Поплавська Л.Л., Градомська О.О.,  Кравець Л.Я., Кравчук Т.Т., Оскома М.В.,  Якобчук Г.І., Скрипак Т.М., Окаянюк І.С.

У 1991 році навчальному закладу присвоєно статус художнього професійно-технічного училища.  Директором  призначено Радкевич Валентину Олександрівну. Високий рівень управлінської культури директора характеризується застосуванням демократичного стилю керівництва, створеним у колективі сприятливим соціально-психологічним кліматом, розвитком творчих здібностей та зростанням професійної майстерності педагогів,  колегіальним підходом до управління навчальним закладом, широким спектром використання сучасних технологій навчання та формування стратегії розвитку навчального закладу, що ґрунтується на глибокому аналізі кадрового, навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення освітнього  процесу.  В це період видано навчальну літературу з грифом МОН України, а саме: навчальний посібник: «Програмно-методичні матеріали для рівневої підготовки вишивальниць» (автор Радкевич В.О.),  підручник «Технологія вишивки» (автори Радкевич В.О., Пащенко Г.М.), підручник «Моделювання одягу» (автор Радкевич В.О). З кожним роком зростає рівень професіоналізму викладачів та  майстрів в/н, які стають призерами обласних конкурсів фахової майстерності, отримують звання «Відмінник освіти України» (заступник директора з навчально-виробничої роботи Демчук Н.В.,  старший майстрер  Поплавська Л.Л., заступник директора з виховної роботи Яржемська Г.В., викладач Градомська О.О., майстри в/н Скрипак Т.М., Комащук В.О.). У 1999 році художнє професійно-технічне училище реорганізоване у Вище художнє професійне училище №19, яке здійснює підготовку молодших спеціаістів за спеціальностями: «Дизайнер», «Декоративно-прикладне мистецтво». Колектив навчального закладу з теплотою та глибокою пошаною згадує мудрого керівника, високопрофесійного управлінця, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена (академіка) НАПН України Радкевич В.О., яка сьогодні очолює колектив інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

З 2007 по 2022 училище очолює директор Демчук Надія Василівна  –  «Відмінник освіти України», член національної спілки народних майстрів України.,   лауреат  Хмельницької обласної премії імені Миколи Дарманського в галузі освіти і науки в номінації “Кращий директор”.

В цей час ґрунтовна, творча робота педагогів над створенням сучасного навчально-методичного забезпечення освітнього процесу виходить на новий рівень, що сприяє підвищенню якості знань та вмінь здобувачів освіти. Основними напрямками діяльності навчального закладу є формування внутрішньої мотивації педагогів до професійного зростання через діалогову взаємодію, формування у здобувачів освіти відповідального ставлення до оволодіння професією, впровадження сучасних інноваційних технологій.

Кризові явища професійної освіти поглиблюються низьким рівнем престижності робітничих професій, а також дисбалансом між обсягами і напрямами підготовки, невідповідністю набутих випускниками ЗП (ПТ) О компетенцій вимогам конкретних робочих місць. Результати аналізу ринку праці свідчать, що вітчизняні роботодавці все більше зацікавлені у висококваліфікованих робітниках, здатних не лише виконувати свої професійні функції, а й оперативно і ефективно приймати рішення у нестандартних виробничих ситуаціях. Навчальний заклад  активно співпрацює із соціальними партнерами: державними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, загальноосвітніми закладами, вищими навчальними закладами, підприємствами різних форм власності, громадськими організаціями. Формами співпраці із соціальними партнерами є: ознайомлення з діяльністю підприємства, екскурсії, лекції, консультації, ярмарки професій, участь запрошених фахівців підприємств та організацій у кваліфікаційній державній комісії, участь потенційних роботодавців у формуванні змісту професійної освіти, вдосконаленні навчальних планів та програм, організації виробничого навчання та виробничої практики, розповсюдження інформації про училище та рівні професійної підготовки, яку забезпечує навчальний заклад.

Співпраця із закладами вищої освіти є однією з привабливих перспектив функціонування навчального закладу, адже випускники училища  мають змогу продовжити навчання за скороченою програмою у Луцькому інституті архітектури та дизайну, Львівські академії мистецтв, Київському національному педагогічному університеті ім Драгоманова, Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії ім. М. Дарманського, Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка, Рівненському державному університеті, Хмельницькому національному університеті.

Співпраця навчального закладу з місцевими громадськими організаціями селища Гриців (Асоціація «Відродження Грицева», Кластер Сільського туризму «Оберіг», Фонд сталого розвитку «Стара Волинь») дає можливість популяризувати народні промисли та ремесла саме з урахуванням регіональних особливостей серед українських та закордонних туристів.  Головний копус навчального закладу розташований у колишньому маєтку  панів Грохольських (побудований у 1782р.), чим і приваблює гостей та туристів з інших країн.  В маєтку в рамках фестивалів та благодійних концертів педагогами та здобувачами освіти проводяться майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва. Відвідувачі знайомляться з творчістю учнівського та педагогічного колективу; роботи здобувачів освіти прикрашають інтер’єри не лише в нашій країні, а й у Польщі, Франції, США, Німеччині, Білорусії. Постійними учасниками щорічного благодійного Староволинського балу, який проводиться в навчальному закладі, є Волонтери Корпусу миру.

Для української людини сьогодні вкрай важливим є національне самоусвідомлення, набуття національної культурної ідентичності. Саме народне мистецтво формувало, розвивало й продовжувало культурні традиції нації, формуючи в кожній особистості почуття ідентичності. В училищі налагоджені тісні зв’язки з Хмельницьким обласним осередком національної спілки майстрів народного мистецтва. Три педагоги навчального закладу Демчук Н.В., Зінченко Г.В., Окаянюк І.С. є членами національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Педагогічний колектив вищого художнього професійного училища № 19  смт. Гриців працює над підготовкою конкурентоспроможних робітників, які могли б відроджувати і розвивати кращі традиції народного мистецтва. Витончені, яскраві, дивовижні витвори учнівських рук милують око на Всеукраїнських виставках декоративно-прикладного, образотворчого мистецтва та фотомистецтва,  виставках-ярмарках  художніх виробів  майстрів народного та декоративно-прикладного мистецтва,  Всеукраїнського параду вишиванок («Обереги духовності і краси», «Проскурівський вернісаж», «Весна Поділля», «Лесині джерела», «Українське села запрошує»  тощо). Вироби здобувачів освіти знані по всій Україні, приваблюють своєю витонченістю, пробуджують любов до мистецтва рідного народу.

Щоб стати конкурентоздатними на сучасному ринку праці наші випускники повинні мати не лише високі знання, але й бути висококваліфікованими, творчими і самостійними особистостями, адже сучасний робітник повинен уміти самостійно виконувати трудові операції закінченого трудового процесу, а для цього йому потрібно високий рівень теоретичних знань і професійних навичок, висока кваліфікація, висока професійна мобільність.

Організація освітнього процесу в навчальному закладі передбачає використання різноманітних форм навчально-виховної роботи, вибір яких зумовлюється формуванням і розвитком у майбутніх фахівців художнього профілю умінь у запровадженні й використанні сучасних технологій, ефективних методів організації технологічних процесів. Впровадження інформаційно-комунікативних технологій на уроках дає змогу здобувачам освіти працювати з дизайнерськими програмами по створенню проектів дизайну інтер’єрів, які в подальшому використовують для виготовлення макетів на уроках художнього проектування та макетування; створювати схеми узорів для виконання ручної, машинної, комп’ютерної вишивки. Завдяки постійному пошуку ефективних форм та методів проведення уроків, впровадженню інноваційних педагогічних та виробничих технологій забезпечується висока якість знань,  умінь та навичок здобувачів освіти.

Для оновлення змісту та якості освітнього процесу в училищі  впроваджено нові державні  стандарти підготовки кваліфікованих робітників,   які ґрунтуються на компетентнісному підході та структуруються за модульним принципом. Компетентнісний підхід в освіті – це вимога сьогодення. Ключовим для нинішньої освіти стає необхідність становлення компетентної особистості, що передбачає формування у здобувачів освіти здатностей учитися, мислити і діяти самостійно, робити власний вибір і нести за нього відповідальність  Головною педагогічною ідеєю в училищі є впровадження інформаційних технологій, які сприяють створенню атмосфери творчої невимушеності й допомагають кожному здобувачеві освіти  виявити свої можливості.

Життя навчального закладу – це не лише якісний навчальний процес, а ще й цікаве та корисне дозвілля, художня самодіяльність, волонтерська робота, гуртки, спортивні секції, креативні виховні заходи, зустрічі, екскурсії, майстер-класи, конкурси – і звичайно, перемоги. Щороку здобувачі освіти посідають призові місця у  обласних  виставках-конкурсах «Диво-писанка»,  витинанок та вертепів, кращих творчих робіт учнів ЗП (ПТ)О, обласному конкурсі мультимедійних проектів «Це наша Україна», літературному конкурсі «Поетичний зорепад», конкурсі читців «Шевченко з нами», конкурсах юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні», оглядах художньої самодіяльності. У 2021 році здобувачі освіти стали переможцями Дистанційного Міжнародного Багатожанрового Інтернет-фестивалю-конкурсу  “Самоцвіти – країна безмежних можливостей», Всеукраїнського двотурового конкурсу мистецтв «Козацькому роду нема переводу» за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України в номінаціях: «вокальний жанр» та «Декоративно-прикладне мистецтво», Всеукраїнського багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв «Смайл Фест» в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво», Всеукраїнського конкурсу читців та театральних колективів, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва імені Леоніда Івановича Глібова, обласного онлайн вернісажу «Стартап юніор», призерами обласного конкурсу проектів з предмета «Охорона праці» серед здобувачів освіти ЗП(ПТ)О «Охорона праці на захисті життя»  та інших.

Педагогічний колектив, небайдужий до доль молоді, докладає великих зусиль щодо формування високих морально-етичних якостей здобувачів освіти, намагається дати їм ґрунтовні знання, створюючи умови для всебічного їх розвитку. Переконливим підтвердженням наполегливої творчої праці педагогічного колективу є висока результативність у міжнародних, всеукраїнських та регіональних виставках та конкурсах.  Навчальний заклад є постійним дипломантом Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти», нагороджений дипломами  Міністерства освіти і науки України  за  активну роботу з модернізації національної системи освіти, бронзовою медаллю в номінації «Сучасний професійно-технічний навчальний заклад у загальноєвропейському освітньому просторі, срібною медаллю в номінації «Сучасний навчальний заклад як соціокультурний осередок громадянсько-патріотичного виховання дітей та студентської молоді»,  дипломом лауреата конкурсу ІІ ступеня  Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» в номінації «Вектори інноваційного розвитку системи професійно-технічної освіти»,   дипломом лауреата Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Прорив легкої промисловості», дипломом ІІ ступеня
обласного конкурсу інноваційних освітніх технологій у сфері П(ПТ)О, дипломом ІІІ ступеня обласного конкурсу «Кращий електронний освітній ресурс методичної служби ЗП (ПТ) О в номінації «Методичний супровід упровадження сучасних освітніх технологій»  та іншими.

Стрімкий розвиток технологій вимагає від викладачів та майстрів виробничого навчання забезпечення високої якості освіти, досконаліших форм і методів проведення уроків як теоретичної, так і практичної підготовки. Вимоги до педагога підвищуються. Сучасний педагог повинен добре орієнтуватися не тільки в своїй предметній області, а й володіти сучасними педагогічними технологіями, уміти працювати в інформаційному просторі, бути здатним до системної дії в професійно-педагогічній ситуації, володіти креативними здібностями. Для того, щоб реалізувати ці завдання, навчальний заклад має високопрофесійний склад педагогічних кадрів, які володіють високим рівнем професійної компетентності та педагогічної майстерності, здатні адаптуватися до змін у зовнішньому середовищі і відповідають викликам 21 століття.

Сьогодні Вище художнє професійне училище № 19 смт. Гриців – флагман сучасної освіти України, висока якість знань, поєднання  освітньої діяльності з практичною, інноваційні технології навчання та виховання, забезпечення творчого, креативного  розвитку особистості, збереження  народних ремесел.  Освітній процес в закладі здійснюється українською мовою. (Таміла СКРИПАК)

Вище художнє професійне училище № 19 смт. Гриців – один з небагатьох закладів професійної (професійно-технічної) освіти, унікальністю якого є збереження народних промислів та ремесел, відтворення минулого, примноження та удосконалення сучасного у народних промислах України