Центр кар’єри

Центр кар’єри здійснює такі функції:

 • організація та проведення консультування здобувачів П(ПТ)О, випускників закладів освіти з побудови та розвитку професійної кар’єри;
 • допомога у побудові плану професійної кар’єри на основі співставлення особистісних характеристик здобувача П(ПТ)О з вимогами професійних стандартів;
 • організація інформаційно-роз’яснювальної роботи серед здобувачів П(ПТ)О з питань правового регулювання відносин у сфері зайнятості та трудового законодавства;
 • розвиток підприємницької ініціативи у здобувачів П(ПТ)О;
  формування активної соціальної та громадянської позиції;
 • допомога в здобутті додаткових професійних знань, умінь і навичок, підвищенні кваліфікації, у тому числі в рамках програм навчання протягом життя, участі в майстер-класах, бізнес тренінгах, професійних конкурсах, сертифікованих програмах, проектах щодо соціальної підтримки здобувачів освіти;
 • здійснення спільно з державними установами, що виконують завдання і функції у сфері зайнятості населення, трудової міграції та соціального захисту від безробіття, моніторингу працевлаштування здобувачів П(ПТ)О;
 • оприлюднення інформації про діяльність центру кар’єри у формі оголошень, інформаційних повідомлень, зокрема щодо проведення заходів, на офіційному вебсайті закладу П(ПТ)О;
 • інформування учнівської молоді та дорослих про основні тенденції розвитку ринку праці, вимоги роботодавців до пошукувачів роботи, зокрема з використанням доступних інформаційних ресурсів;
 • взаємодія з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними установами, що виконують завдання і функції у сфері зайнятості населення, трудової міграції та соціального захисту від безробіття, підприємствами, установами, організаціями з питань П(ПТ)О, у тому числі проходження професійно-практичної підготовки, та працевлаштування здобувачів П(ПТ)О;
 • співпраця з підприємствами, установами та організаціями для отримання об’єктивної оцінки якості підготовки здобувачів П(ПТ)О з огляду на потреби ринку праці;
  вивчення динаміки попиту на відповідні професії на ринку праці, внесення пропозицій керівництву закладу П(ПТ)О щодо формування державного та регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів;
 • організація профорієнтаційної роботи серед дітей, молоді, дорослих;
 • проведення заходів із популяризації робітничих професій та формування мотивації молоді до здобуття професійних кваліфікацій; ініціювання, організація та проведення тематичних зустрічей, поширення історій професійного успіху професійно-технічної освіти).

Вступну кампанію 2024 – розпочато!

Профорієнтаційний комікс центру кар’єри ВХПУ №19 смт. Гриців


Центр кар’єри пропонує:

Абітурієнтам:

профорієнтаційне тестування для випускників 9, 10, 11 класів;

тренінги визначення пріоритетних професійних здібностей;

діагностика ділових, особистісних і творчих якостей.

Здобувачам освіти:

допомога в складанні резюме;

підбір вакансій;

допомога в організації і сприяння у проведенні переговорів з роботодавцем;

консультування з питань професійної орієнтації;

допомога у формуванні індивідуального напрямку кар’єрного росту;

надання інформації з регіонального ринку праці і кадрових питань;

зустрічей із провідними спеціалістами підприємств і організацій регіону;

поширення інформації про вакансії і послуги центра;

додаткові освітні сервіси.

Випускникам:

супровід у подальшому кар’єрному і професійному рості;

інформування про нові спеціальності, програми навчання й індивідуальних можливостей для кожного випускника;

інформування про можливості одержання нової роботи й кар’єрного просування;

підбір вакансій під індивідуальне замовлення здобувача;

допомога в організації і сприяння в проведенні переговорів з роботодавцем;

організація зустрічей із провідними спеціалістами підприємств і організацій регіону;

індивідуальне консультування.

Роботодавцям:

підбір на постійну або тимчасову роботу кваліфікованих фахівців;

прямий пошук і підбор фахівців з числа успішно працюючих у даний час випускників;

розвиток довгострокових відносин з закладом

Нам завжди хочеться жити краще: мати кращу роботу, заробляти більше і мати задоволення від результатів діяльності. Але як знайти найкращу для себе роботу? Як забезпечити себе та свою сім’ю? Ці питання стали ще гострішими під час війни.

Під час курсу здобувачі освіти Вищого художнього професійного училища N19 смт. Гриців дізнаються, як отримати бажану роботу, навчаються складати сімейний бюджет. Розбираються, як працюють кредити та депозити (відповідальна — Мар’яна Захарець)

Орієнтири, які не дадуть заблукати у світі професій

Основні помилки при виборі професії

Складаємо пазл майбутньої професії

Нетипові поради фахівців профорієнтації