Публічна інформація

Назва документаПримітка
Статут Вищого художнього професійного училища №19 смт. Гриців
Правила прийому до Вищого художнього професійного училища №19 смт. Гриців на 2023 рік
План роботи ВХПУ №19 смт. Гриців на 2023-2024 н.р.
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Структура та органи управління закладу освіти
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Колективний договір
Освітні програми “Оформлювач вітрин, приміщень та будівель”
Освітні програми “Кравець”
ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти180/104
мова (мови) освітнього процесуукраїнська
наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх
заміщення (у разі його проведення)
немає
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
Результати моніторингу якості освіти 2021-2022
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Правила поведінки здобувачів освіти в ВХПУ №19 смт. Гриців
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими
освітніми потребами
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації здобувачів освіти
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок
надання та оплати
не надаються
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу
(цькуванню) в ВХПУ №19 смт. Гриців
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування)
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі
освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ UA-2024-02-02-005834-a